Andel undersøkt/behandlet de to siste årene

Indikatoren viser andelen undersøkt/behandlet i løpet av de to siste årene.