Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene

Antall personer undersøkt/behandlet de siste tre årene.