Personer undersøkt/behandlet

Antall personer undersøkt/behandlet i løpet av året.