Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring, det vil si hvor mange tenner med hull en person har i gjennomsnitt.