Andel undersøkt/behandlet de tre siste årene

Indikatoren viser andelen undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene.