Andel uten karies, 'null hull' (DMFT=0)

Indikatoren viser andelen som aldri har hatt karies, eller hull, i tennene (DMFT=0).