Andel med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9)

Indikatoren viser andelen som har hatt karies, eller hull, i mer enn 9 tenner (DMFT>9).