Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter.

Netto driftsutgifter for kirke i prosent av totale netto driftsutgifter = (netto driftsutgifter for kirke / totale netto driftsutgifter) * 100. Teller = netto driftsutgifter for kirke er kontoklasse 1, funksjonene 390,392, 393, artene(010..480)+590-(600..895). Data hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = netto driftsutgifter er kontoklasse 1, alle tjenestefunksjoner, artene(010..480)+590-(600..895). Data hentet fra kommuneregnskapet..