Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter

Indikatoren viser netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 i prosent av netto driftsutgifter i alt. (Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393/Netto driftsutgifter i alt)*100 Teller=Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393. Tall er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner=Netto driftsutgifter i alt. Tall er hentet fra kommuneregnskapet.