Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger

Indikatoren viser lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i hele kroner. (Lønnsutgifter til funksjon 390, 393/Folkemengde i alt)*1000. Teller=Lønnsutgifter til funksjon 390, 393. Data er hentet fra kommunregnskapet. Nevner=Folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Siden arbeidsgiveransvar for mange kirkelige arbeidstagere er overførte til kirkelige fellesråd, vil mange kommuner ha lite eller null i lønnsutgifter til de kirkelige funksjoner.