Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet

Teljar: Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) Nemnar: Barn med undersøking eller tiltak i løpet av året