Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak

Teljar: Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) Nemnar: Barn med tiltak frå barnevernet i løpet av året