Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)

Teljar:Netto driftsutgifter (funksjon 252) Nemnar: Talet på barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252)