Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak

Teljar: Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) Nemnar: Barn med tiltak i løpet av rapporteringsåret