Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)

Brutto driftsutgifter (funksjon 252) per barn som er plassert av barnevernet, dvs har motteke tiltak med tiltakstype 1, 2 eller 8.2 i løpet av rapporteringsåret.