Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251)

Teljar: Brutto driftsutgifter (funksjon 251) Nemnar: Barn som ikkje er plassert av barnevernet i løpet av rapporteringsåret (funksjon 251)