Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252)

Delen av netto driftsutgifter til barnevern (funksjonane 244, 251 og 252) som gjekk til til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) i løpet av rapporteringsåret. Teljar: Netto driftsutgifter funksjon 252 Nemnar: Netto driftsutgifter barnevern (sum av funksjonane 244, 251, 252)