Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251)

Delen av netto driftsutgifter til barnevern (funksjonane 244, 251 og 252) som gjekk til til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251) i løpet av rapporteringsåret. Teljar: Netto driftsutgifter funksjon 251 Nemnar: Netto driftsutgifter barnevern (sum av funksjonane 244, 251, 252)