Omsøkt nydyrka areal i alt

Omsøkt nydyrka areal i alt