Ikke godkjent nydyrka areal

Ikke godkjent nydyrka areal