Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere

Indikatoren viser andelen kommunalt disponerte boliger som er slik at en rullestolbruker på egen hånd kan komme seg fram til boligen, inn i boligen og ha tilgang til nødvendige rom inne i boligen. Teller=antall kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelig for rullestolbrukere. Nevner=antall kommunalt disponerte boliger i alt. Brøken er multiplisert med 100 for å få tall i prosent. Data er hentet fra skjema 13.