Uføretrygda 18-66 år

Antall mottakere av uføretrygd. Data hentet fra NAV. Publiseres 15. juni 2021.