Skilte og separerte 16-66 år

Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk