Samlet fruktbarhetstall

Samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i hele kvinnens fødedyktige periode (15-49 år), under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i det enkelte året tallet er beregnet for vedvarer og at dødsfall ikke forekommer. Tallet viser gjennonsnitt for fylket. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.