Reisetid til kommunesenteret

Tall for totalt reisetid publiseres 15.juni. Total reisetid til kommunesenteret for alle innbyggere per 1.1.