Pendler ut av bostedskommunen

Tall for pendlere publiseres 15.juni. Pendlerdata er hentet fra a-ordningen og Folkeregisteret og omfatter personer som er sysselsatt i referanseuken, der referanseuken fra 2015 er uken som inneholder den 16. november. Pendlere er personer som har bostedskommune ulik arbeidsstedskommune per siste dag i statistikkmåneden (30/11). For noen grupper blir arbeidsstedskommunen satt lik bostedskommunen. Dette gjelder ansatte i forsvaret, ansatte innen sjøfart og ansatte i næringen «utleie av arbeidskraft». Videre vil ansatte uten fast arbeidssted være registrert ved den arbeidsstedskommunen de administrativt sorterer under. Dette gjelder særlig personer innen bygg- og anleggsvirksomhet og transportnæringen. Feil innmelding av arbeidstakere på virksomhet eller at virksomheten ikke er tilstrekkelig oppsplittet i registret, kan gi betydelige feil for noen få kommuner. For noen grupper sysselsatte som bor permanent borte vil det også være problemer med reelt bosted. Dette gjelder bl.a. ukependlere og studenter.