Netto innflytting

Som flytting regnes flytting for en person mellom to norske kommuner eller mellom en norsk kommune og utlandet. Dersom en person flytter flere ganger i det samme kalenderåret,teller hver gang som en flytting. Netto innflytting = Innflytting - utflytting Nøkkeltallet viser antall innbyggere som flytter inn i kommunen i løpet av året, minus antall innbyggere som flytter ut frå en kommune i løpet av året