Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Innvandrer inkluderer personer med to utenlandskfødte foreldre og besteforeldre. Nærmere bestemt: Personer uten foreldre eller besteforeldre født i Norge. Norskfødt med en eller to innvandrerforeldre. Personer per 1.1.