Forventet levealder ved fødsel, menn

Fra 2017: Forventet gjenstående leveår for 0-åringer (2017-2021). Menn.