Forventet levealder ved fødsel, kvinner

Fra 2017: Forventet gjenstående leveår for 0-åringer (2017-2021). Kvinner