Enslige forsørgere med stønad fra NAV

Tall for enslige forsørgere med stønad fra NAV publiseres 15.juni. Enslige forsørgere med stønad frå NAV per 31.12.