Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år

Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år per 31.12 Data er hentet fra SSBs arbeidsmarkedsstatistikk