Andel uføretrygda 18-66 år

Tall for uføretrgda publiseres 15.juni. Andel uføretrygda 18-66 år=(Antall uføretrygda / antall innbyggere 18-66 år)*100 Teller= Antall uføretrygda per 31.12. Nevner=Antall innbyggere 18-66 år per 31.12.