Andel skilte og separerte 16-66 år

Andel skilte og separerte 16-66 år=(Antall skilte og separerte 16-66 år/ antall innbyggere 16-66 år)*100 Teller=Antall skilte og separerte 16-66 år per 31.12. Nevner=Antall innbyggere 16-66 år per 31.12.