Andel med innvandrerbakgrunn

Andel med innvandrerbakgrunn = (Antall innbyggere som er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre/Folkemengde i alt)*100 Teller=Antall innbyggere som er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre pr. 31.12. Nevner = Folkemengde i alt per. 31.12.