Fødte per 1000 innbyggere

Levendefødte per 1000 innbyggere: (Fødte i løpet av året / Antall innbyggere per 31.12 )*1000 Teller: Fødte i løpet av året Nevner: Folkemengde per 31.12