Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden

Tall for enslige forsørgere med stønad fra NAV publiseres 15.juni. Andel enslige forsørgere med stønad fra NAV=(Antall enslige forsørgere med stønad fra NAV/antall kvinner 16-66 år)*100 Teller= Antall enslige forsørgere med stønad fra NAV per 31.12 Nevner=Antall kvinner 16-66 år per.31.12.