Andel enslige innbyggere 80 år og over

Andel enslige innbyggere 80 år og over=(Antall enslige innbyggere 80 år og over/antall innbyggere 80 år og eldre)*100 Teller=Antall enslige innbygger 80 år og eldre per.31.12. Nevner=Antall innbyggere 80 år og eldre per.31.12.