Døde per 1000 innbyggere

Døde per 1000 innbyggere: (Døde i løpet av året / antall innbyggere per 31.12.) *1000 Teller: Døde i løpet av året Nevner: Folkemengde per 31.12.