Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år

Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år=(Antall registrerte arbeidsledige pr. desember/antall innbyggere 15-74 år pr. 31.12.)*100 Teller=Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år pr.desember.