Pupils given special tuition in Norwegian, as a percentage of all pupils

Indikatoren viser andelen elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring. Antall elever som får særskilt norskopplæring i forhold til alle elever i kommunale og private grunnskoler, prosent = (Antall elever som får særskilt norskopplæring)/(Antall elever i kommunale og private grunnskoler)* 100 Teller = Antall elever som får særskilt norskopplæring kommunale og private (GSI, felt d369). Nevner = Antall elever i kommunale og private grunnskoler (GSI, felt d57)