Teacher hours per year for native language education, per pupil with native language education

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring