Søknader i alt

Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, i alt