Søknader innvilget i alt

Søknader i forbindelse med nedsatt konsesjonsgrense innvilget