Søknader avslått

Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, avslått