Elever med direkte overgang

Antall elever som var i videregående opplæring det aktuelle skoleåret som gikk direkte over fra grunnskole til videregående opplæring, og antall elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse som var i høyere utdanning samme høst.