Elever med direkte overgang

Indikatoren viser andelen av de elevene som var i videregående opplæring det aktuelle skoleåret som gikk direkte over fra grunnskole til videregående opplæring, og andelen elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse som var i høyere utdanning samme høst. Andel elever med direkte overgang = (Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole) eller (Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo)/(Elever som avsluttet grunnskole på våren) eller (Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse)*100 Teller: Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole og studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo, etter bostedsfylke ved avsluttet grunnskole og avsluttet videregående opplæring. Kilde: VIGO Nevner: Elever som avsluttet grunnskole på våren og elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse på våren, etter bostedsfylke. Kilde: VIGO. Data fra SSBs utdanningsstatistikk.