Energibruk per m2 eid areal

Energibruk per kvadratmeter eid areal i (fylkes)kommunal eiendomsforvaltning Teller: Tallet for energibruk i egne bygg hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B (kommune) eller 35C og D (fylkeskommune). Nevner: Tallet for areal i egne bygg (eid areal) hentes fra KOSTRA-skjema 34A og B (kommune) eller 34C og D (fylkeskommune).