Energibruk

Energibruk i kommunal eller fylkeskommunal eiendomsforvaltning Data om energibruken i kommunen hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B (kommune) eller 35C og D (fylkeskommune).