Timer åpent årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter

Timer åpent årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter. Beregning: Antall timer åpen årlig / antall innbyggere 6-20 år * 1000. Data i telleren er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger". Data i nevneren er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.